Fysioterapia

Fysioterapialla ennaltaehkäistään, korjataan, poistetaan ja tasataan kipuja,

sekä edistetään ihmisen liikkumis-, toiminta- ja työkykyä. Tähän käytetään

terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, sekä hierontaa. 

Terapia aloitetaan ihmisen toimintarajoitteiden arvioimisella, jossa

selvitetään ongelmia syitä ja seurauksia. Tämän jälkeen hänelle laaditaan

yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma. Lisäksi terapeutti ohjaa ja neuvoo

kotihoitoa, sekä mahdollisten apuvälineiden käyttöä. Myös ihmisen omalla

aktiivisuudella on iso rooli ja vaikutus fysioterapiassa.

Fysioterapeutti ottaa vastaan myös lähete asiakkaita.

Faskiamobilisointi – menetelmälllä on tarkoituksena avata pinnallisen ja syvän

faskian välistä pintaa, jotta liikeradat normalisoituisi. Kevyellä mobilisoinnilla

faskiakalvot saadaan liukumaan toisiansa vasten ja se helpottaa liikkeen

suorittamista. Faskiamobilisointi soveltuu hyvin toimistotyöntekijöille ja muille

istumatyöläisille, jossa ollaan paljon paikallaan.

Faskia on rakentunut aaltomaisista kollageeni- ja elastiinisäikeistä, jotka ovat

järjestäytyneet erillisiksi kerroksiksi ja  jokaisen kerroksen säikeet ovat eri

suuntaiset. Aaltomaisten kollageenisäikeiden ansiosta faskia voi venyttyä ja

elastiinisäikeet palauttavat sen takaisin alkuperäiseen lepotilaan. Vaikka  faskia

mukautuu lihaksen aikaansaamaan venytykseen se ei pysty välittämään voimia

jänteen tai aponeuroosin tapaan. Jos näitä histologisia ja toiminnallisia erilaisuuksia

ei oteta huomioon,  saatetaan faskiaa erehtyä luulemaan aponeurooksiksi  tai niin

ikään sekoittaa syvä faskia ja subkutaaninen (ihon alainen) sidekudos

(fascia superficialis) toisiinsa. Subkutaaninen sidekudos muodostaa hyvin elastisen

ja  liukuvan  kalvon, joka on tärkeä  lämmönsäätelyssä, aineenvaihdunnassa ja

verisuonten ja hermojen suojaamisessa kun taas syvä faskia ympäröi lihaksia ja

lihasten aponeurooseja niissä kohdissa, missä ne kiinnittyvät luuhun.

Koordinaatio- ja fuusiokeskus

Osa faskiasta on ankkuroituneena luuhun ja osa on vapaa liukumaan. Faskian vapaana liukuva osa mahdollistaa lihasten aikaansaaman traktion eli myofaskiaaliset vektorit, yhdistymään  tarkassa kohdassa,  vektoreiden  keskipisteessä, jota kutsutaan koordinaatiokeskukseksi (Centre of Coordination, CC). CC:n  paikka on laskettu siten, että on otettu huomioon jokaiseen liikkeeseen liittyneiden vektorivoimien summa. Kolmessa avaruudellisessa tasossa tehtävät kuusi erisuuntaista liikettä tapahtuvat harvoin erikseen,  vaan ovat yhdistyneinä toisiinsa muodostaen  välivaiheiden  liikeratoja. Näiden monimutkaisten liikkeiden synkronointi tapahtuu muiden tarkkaan määriteltyjen  faskian kohtien  (usein retinakuloiden päällä) kautta ja niitä kutsutaan fuusiokeskuksiksi.

Tiheästi hermotettu faskia pysyy perusjännitystilassa lihasten jännityksen kautta, etenkin siihen kiinnittyvien lihassäikeiden tuoman tension välityksellä. Tension muutokset aktivoivat vapaat hermopäätteet ja reseptorit ja ne välittävät keskushermostoon tietoa liikkeistä ja asennosta. Faskialla on osuutta proprioseptiikassa ja perifeerisessä motorisessa kontrollissa tarkassa yhteistyössä keskushermoston kanssa.

Syvän faskian eri kerrosten liukumisen estymistä toisensa suhteen kutsutaan densifikaatioksi, jolloin hyaluronihappomolekyylien agrregoituminen  pitkiksi ketjuiksi aiheuttaa sen geelimäisen olomuodon ja liukumisen estymisen. Faskiamanipulaatiolla pyritään kitkan ja lämmön avulla pilkkomaan ketjut ja palauttamaan normaali liukuva konsistenssi.

Leikkauksen jälkeinen toipuminen ja kuntoutuminen voi viedä aikaa. Tärkeä osa leikkaushoitoa on leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa huomioidaan aina asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, ja kuntoutus on aina yksilöllistä. Kuntoutuksen eteneminen arvioidaan jokaisella fysioterapiakerralla ja edetään tilanteen mukaan. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia pohjautuu aina kuitenkin tieteelliseen näyttöön. Fysioterapian tavoitteena on mm. asiakkaan lihasvoiman, nivelliikkuvuuden ja tasapainon palauttaminen sellaiselle tasolle, että asiakas kykenee selviytymään päivittäistä toiminnoista ja niihin liittyvistä työtehtävistä kivutta.

 

Terapeuttinen harjoittelu on yksilöllisesti tarkkaan asiakkaan tarpeisiin suunniteltua ja annosteltua liikeharjoittelua joka pohjautuu lähettävältä lääkäriltä tulleen lähetteen informaatioon ja fysioterapeuttiseen toiminnalliseen tutkimukseen. Harjoittelun tavoitteena on poistaa tai lievittää toiminnallisia rajoituksia sekä ehkäistä tai minimoida toimintavajautta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Harjoittelussa käytetään apuna yleensä laitteita ja välineitä. Fysioterapeutti ohjaa liikkeet ja

varmistaa liikkeiden oikean suoritustekniikan. Harjoittelun avulla lisätään mm.

kehonhallintaa, koordinaatiota, lihastasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta ja

stabiliteettia.

Mobilisointi on yksi manuaalisen terapian muoto, jolla pyritään vaikuttamaan

nivelten tai niitä ympäröivien pehmytkudosten toimintahäiriöihin. 

Mobilisaatiossa nivelen liikkuvuutta parannetaan käyttämällä niveltä

toistoliikkeillä ääriasennossaan ilman fysiologista liikelaajuutta ylittävää

yksittäistä voimaimpulssia. Mobilisointi voi olla passiivista, terapeutin käsillään

tekemää tai aktiivista, jossa asiakas itse suorittaa, tällöinkin terapeutti voi

avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä.

Varaa aikasi suoraan netistä tai soittamalla!

Juho Sointu
Fysioterapeutti
 
Fasciamobilisaatio
Erikois.t rasitus- ja urheilu-vammoihin:
Niska, olkapää, hartiarengas, rintakehä,
lanneselkä, lantio, lonkka, polvi,
nilkka ja jalkaterä-alueella (Suft)
mankeli-62.jpg